Kjøpsbetingelser

Vilkår mellom kunden og Uteglass AS (Org: 999269850)

Kjøp og pris

Kjøp

Når en bestilling gjøres inngås en avtale om kjøp imellom kunde og Uteglass. En
ordrebekreftelse skapes å sendes automatisk til den e-postadressen som angis
ved bestilling. Uteglass inngår ikke avtaler med personer som er under 18 år og
i det tilfelle(t) en slik ordre skulle legges vil denne makuleres automatisk.
Vi reserverer oss retten til å avise en ordre.

Pris

Samtlige priser på Uteglass.no vises inkl. MVA. Vi reserverer oss retten til å justere
våre priser om mva-satsen endres. Ingen avgifter, som ikke tydlig presenteres i
sammenheng med bestilling, tilkommer. Vi reserverer oss retten til å justere
prisen på en ordre i det tilfelle alvorlige programmeringstekniske feil
oppstår. I tilfelle dette oppstår har kunden full og umiddelbar rettighet til å
heve kjøpet. Prisen kan også endres av eksterne omstendigheter som Uteglass ikke kan påvirke, for.eks. betydelig endrede råvarepriser, valutaforandringer
eller fraktpriser.

Betaling

Kort.

Via PayPal kan du betale med kort. Visa, mastercard osv.

Refunderinger

I de fall kunden har rett til refundering gjøres dette innen 30 dager fra da vi
mottok kundens beskjed.

Levering

Vi leverer varer over hele landet med gunstige fraktpriser. Kontakt oss for
tilbud.

På ordrebekreftelsen fremgår den leveringsadressen som varene vil sendes til. Om
man i ettertid vil endre leveringsadressen vil en identitetskontroll
gjennomføres før leveringsadressen kan endres. I disse tilfeller kan
utleveringstiden påvirkes.

Standardproduksjon

På ordrebekreftelsen fremgår estimert dato når varene forlater lager.

Denne datoen er foreløpig og kan bli endret, noe som da vil bli varslet.

 

Leveringstid

Leveringstiden
på vare produkter varierer avhengig av sesong, ordrepågang, samt på valg av produkt. På Uteglass.no presenteres aktuelle tider for utlevering på respektive
produktside. Kombinerer man produkter med ulike utleveringstider i en ordre
gjelder den lengste angitte tiden hvilket også spesifiseres i kassen før bestilling. Normalt varierer våre leveringstider mellom en og åtte uker.

I de tilfeller der lovet leveringstid ikke kan holdes og kunden ikke aksepterer
den nye leveringstiden har kunden rett til og heve kjøpet.

Transportskader

Om en transportskade oppdages i samband med levering ønsker vi at dette
rapporteres på plass til transportøren ved en notering på fraktseddelen før
denne kvitteres.

Vi ønsker at kunden gjør denne rapporteringen til oss innen syv arbeidsdager fra
mottakelse. Med anledning av dette er det viktig at leveransen inspiseres og at
emballasjen tas av direkte ved mottakelse.

I det tilfeller skade har oppstått får kunden under ingen omstendigheter bruke
eller montere produktet, men skal ta kontakt med Uteglass omgående. All emballasje skal spares slik at skaden kan besiktes. Vi setter pris på om skaden
foto dokumenteres. Avhengig av skadens omfang sender vi enten en ny vare eller
ser til at en annen løsning ordnes.

Angrerett,
reklamasjon & garanti

Angrerett

Ifølge de salgsbetingelser som gjelder for forbrukerkjøp av varer over internett har
forbruker som regel angrerett. Refererer distansavtalen en vare som spesialtilpasses etter forbrukerens instruksjoner, får forbruker og
næringsdrivende avtale om frafallende angrerett. Ved å gjøre en bestilling og
akseptere disse vilkår godkjenner forbruker at angreretten ikke gjelder. Angreretten gjelder ikke firmakunder.

Garanti

Vi har 5 års garanti på varer med produksjonsfeil. Ved feil som dekkes av garantien skal varen repareres eller byttes ut. I de tilfeller garantiærender
rapporteres og ingen feil kan konstateres må vi debitere kunden de kostnader
som kan oppstå. Dette gjelder også om kunden selv har årsaket skaden i samband
med håndtering eller på grunn av feilaktig montering. Kundens faktura/kvittering
gjelder som garantibevis.

Riper, merker og andre mindre defekter bedømmes på normal betraktningsavstand.

Reklamasjon

Om kunden viser at feil på varen finnes, påtar Uteglass seg til, om kunden ønsker, å se til at varen repareres eller byttes ut. I de tilfeller en vare byttes ut,
må kunden, etter anmodning, se til at det feilaktige produktet returneres til Uteglass.
Uteglass erstatter kunden for eventuelle kostnader i samband med returen av en
godkjent reklamert.

Reklamasjon kan ikke gjøres for feil i bestillingsunderlaget, som for eks. feilaktig
angitte mål eller for skader som oppstår ved monteringen. Om det ved montering
oppdages at feilaktige mål er angitt, anbefaler vi at Uteglass kontaktes for forslag til løsning.

Skjulte feil og skader skal reklameres av kjøperen før bruk og montering av produktene
om feilen ikke er av en slik art at den ikke kunne oppdages før montering eller
bruk. Vi ønsker at kunden sender reklamasjonen innen sju arbeidsdager fra det
at varene ble levert. Ved alle typer av feil og skader setter vi pris på og
anbefaler at de fotodokumenteres .

Skulle noe av de leverte produktene være feilaktige, avvike fra følgeseddelen i antall
eller mål, skal kunden kontakte Uteglass så fort som mulig. Disse feilaktige varene får ikke monteres eller tilpasses av kunden uten at dette på forhånd er
godkjent av Uteglass. En slik godkjennelse gis alltid i skriftlig form. I de tilfeller der slike varer monteres, eller anpasses av kunden, anses kunden ha
godkjent varene og leveransen.

Tvist

Vi vil følge Forbrukerrådets anbefalinger ved eventuell tvist.

Toleranser

Målene som kunden angir i samband med bestilling angis, i de fleste tilfeller, i
millimeter. Vi forsøker være så nøye som mulig i produksjonsprosessen for og holde disse mål. Vi reserverer oss for toleransenivåer +/-3 mm, høyde og lengdemål, for samtlige produkter. Innen denne marginal kan varen ikke reklameres.

Sekretess,
sikkerhet & cookies

Sekretess

Ifølge loven om personopplysninger får ingen registrering av persondata skje uten
personens samtykke. Når en bestilling gjøres godkjenner kunden at Uteglass
lagrer de opplysninger som behøves for å kunne ekspedere bestillingen som angis
av kunden. Opplysningene kan gis til en tredjepart, kun for håndtering av administrasjon av bestilling, levering eller betaling, såsom
betalingsleverandør eller transportør.

Kunden kan begjære et registerutdrag for å kontrollere hvilken informasjon som finns
lagret og kan deretter begjære endringer og/eller rettelse. Kunden kan også begjære å få sine opplysninger slettet.

Uteglass gir ikke ut personopplysninger annet enn hva som er angitt ovenfor, uten
godkjennelse eller innsendt skriftlig begjæring fra kunden.

I samband med, og under håndtering av bestillingen, sendes e-post relatert til bestillingen.
Uteglass kan også komme til å sende annen informasjon, nyhetsbrev eller tilbud
til kunder. Ingen utsendelser fra tredje part eller med informasjon som ikke er
koblet til Uteglass virksomhet forekommer. Ved alle utsendelser av nyheter, informasjon og tilbud finns lenke i e-posten for avregistrering. Slik gjøres avregistrering uten krav på innlogging eller annet.

Cookies

En cookie er en liten datafil som lagres av din webleser på din data. Cookies brukes for å muliggjøre bestillinger fra vår webside, samt for å analysere
besøksstatistikk.

Det er mulig å stenge av lagringen av cookies via innstillinger i webleseren. Ved å
stenge av cookies vil det dog bety at det ikke er mulig å gjøre en bestilling
via Uteglass.no